Menu
.

.

Donne Dijkhorst

Donne Dijkhorst (Utrecht, 1993)

Donne’s werkgebied is zowel keramiek als grafiek en in beide disciplines vertoont hij opmerkelijke talenten. Want Donne kan een realistisch beeld maken, maar hij heeft ook veel fantasie en is in staat allerlei eigen ideeën op verschillende manieren te verbeelden. Kleur en vorm zijn altijd goed doorwerkt en uitgewogen. Op het keramiekatelier is hij in 2008 begonnen met het maken van beesten, meestal in een dynamische houding. Later is Donne zich gaan richten op portretten en mensfiguren. Op dit moment maakt hij bij keramiek wat abstracter werk en laat hij zich leiden door zijn fantasie. Donne zorgt ervoor dat zijn beelden altijd vanuit elke positie interessant zijn om naar te kijken.

Terug naar de kunstenaars

terug naar de kunstenaars