Menu
.

.

Anas Douhdouh

Utrecht, 28-2-2003

Anas Douhdouh is een jonge Marrokaans/Nederlandse kunstenaar van 19 jaar. Hij is geboren in Utrecht.

Sinds enkele jaren, na zijn school voor bijzonder onderwijs, werkt hij op ateliers de Wijde Doelen, waar hij vier dagen per week te vinden is en in relatief korte tijd een flinke ontwikkeling in het schilderen doorgemaakt heeft.

Anas is een kunstenaar aan het worden die niet bang is om het experiment aan te gaan, dingen uit te proberen en te vernietigen wat hem niet bevalt, om op die manier zijn werk te verbeteren. In deze vrije en open houding ten aanzien van zijn werk herkennen we de basishouding die noodzakelijk is om tot goede kunst te komen. Anas zet zijn doeken groot en monumentaal op, weet de kleur een maximale rol te geven en schept daarmee beelden die in een soort schemergebied zitten tussen het figuratieve en het abstracte. Zijn schilderijen roepen iets landschappelijks op. Soms ongerept en natuurlijk, maar vaak ook met natuurgeweld als bosbranden, vulkaanuitbarstingen en overstromingen. Anas is erg bezig met nieuws en de actualiteit en zijn schilderijen zijn vaak geïnspireerd op thema’s als klimaat en natuur.

Maar het is belangrijk om zijn werk niet op te vatten als een ‘boodschap’, dan zouden we het tekort doen. Anas vormt zijn doeken vanuit een schijnbaar oneindig spel met vormen en kleur, overgangen, ruimtelijke werking en contrasten. Tijdens het schilderproces verandert het beeld dan ook voortdurend totdat het beeld zich uitkristalliseert in een vorm waarover hij tevreden is. Het is als het scheppen van een landschap uit de woeste elementen.

Daarom kun je soms bij de schilderijen van Anas ervaren dat het ‘landschap’ nog wordende is, dat het nog bezig is in zijn ontstaan. Precies op de manier zoals Anas zelf aan zijn schilderijen werkt.

Het werk van Anas Douhdouh